facebook

▼ Klubkártya szabályzat

A KLUBKÁRTYA HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA: 

 • KLUBKÁRTYA tulajdonos lehet valamennyi természetes személy, aki a klubtagságra vonatkozó feltételeket és a Fitness Aréna házirendjét elfogadja, regisztrál és kifizette a KLUBKÁRTYA díját.

• A KLUBKÁRTYA tulajdonos, jogosultságát érvényes KLUBKÁRTYÁVAL igazolja. Amennyiben a KLUBKÁRTYÁT nem hozza magával, ideiglenes kártya kiállítása szükséges, melynek díja 350 Ft/alkalom.

• A KLUBKÁRTYA vásárlója illetve tulajdonosa a vásárlással, felhasználással elfogadja jelen szabályzatot és kifejezetten hozzájárul a rögzített adatainak Kibocsátó általi kezeléséről.

• A KLUBKÁRTYA tulajdonos köteles a házirendet példamutatóan betartani és a KLUB jó hírét megőrizni.

• A KLUBKÁRTYA névre szól, nem átruházható és pénzre nem váltható.

• A KLUBKÁRTYA elvesztése, ellopása esetén a kártya letiltható, kártyacsere kizárólag díjfizetés ellenében, személyesen lehetséges. A bejelentés elmulasztásából illetve a téves bejelentésből származó károkért való felelősséget kibocsátó kizárja.

• A KLUBKÁRTYA pótlásának díja 1 490 Ft.

• A KLUBKÁRTYA kedvezmények egymással, valamint más kedvezményekkel nem vonhatók össze.

• A KLUBKÁRTYA kedvezmények a szabályzatban meghirdetett és megjelölt termékekre és szolgáltatásokra érvényesek.

• A KLUBKÁRTYA kedvezmények érvényessége, beválthatósága bérlet típusonként eltérő lehet, a kedvezmények beválthatóságát a kibocsátó előzetesen korlátozhatja.

• A KLUBKÁRTYA Kibocsátó megtagadhatja a kedvezmények biztosítását, amennyiben a kártyával történő visszaélést tapasztal.

• A KLUBKÁRTYA Kibocsátó fenntartja a jogot a kedvezmények körének, mértékének, valamint a KLUBKÁRTYA árának megváltoztatására, a kedvezmények megszüntetésére.

• A KLUBKÁRTYA kedvezmény érvényesítésének feltétele a kedvezményre való jogosultság felhasználáskori megléte, melyet a recepciós minden esetben ellenőriz.

• A KLUBKÁRTYA kedvezményt adó partnereinknél való felhasználásakor a személyazonosság igazolása szükséges lehet.

• A KLUBKÁRTYÁT igényelni személyesen, a Fitness Aréna Fitnessklub recepcióján, egyszeri fényképes regisztrációt követően lehet.

• A KLUBKÁRTYA határozatlan ideig érvényes.

• A KLUBKÁRTYA Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot az irányadó jogszabályokkal összhangban bármikor egyoldalúan módosítsa.

• Jelen szabályzatra valamint a kártyahasználat jelen szabályzatban nem rögzített kérdésekre a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai és előírásai irányadóak.

• Jelen kártyaszabályzat 2013.december 02. napján lép hatályba.