facebook

▼ Fitness Aréna házirend

A Fitness Aréna egész területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Fitness Aréna használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.


A Fitness Aréna területén TILOS:

- a dohányzás és az alkohol fogyasztása;
- az olyan tevékenység, amely a Fitness Aréna szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
- minden másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
- drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele;
- az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

A Fitness Aréna egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
A Fitness Aréna sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A Fitness Aréna nyitvatartási rendje:
Hétfő-Péntek: 8:00-21:00     Szombat: 9:00-19:00

A Fitness Aréna szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni. Sportterek, illetve wellness részleg elhagyása hétközben: 20:45, szombaton: 18:45 a komplexumé hétközben: 21:00, szombaton: 19:00.

Szabályok

A Fitness Aréna területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:
- játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás,
  közhasználatú elektronikus készülékek, stb.;
- egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet);
- reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Amennyiben a Fitness Aréna területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
Üzemeltető a Fitness Aréna sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához és saját tevékenységeinek bemutatásához, promóciós akcióihoz használhatja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

A Fitness Aréna zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Fitness Aréna egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Fitness Aréna rendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabály-talankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég és az alkalmazottak tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés!

A Fitness Aréna üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a Fitness Aréna recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe!

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A Fitness Aréna üzemeltetője fenntartja a jogot – akár előzetes tájékoztatás nélkül – a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A Fitness Aréna jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Vörös Sport Fitness Aréna recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

A Fitness Aréna területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő, az üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:
        Mentők (baleset esetén):                             104
        Tűzoltóság (tűz esetén):                              105
        Rendőrség (rendbontás esetén)                    107
        Általános segélyhívó (bármilyen esetben):     112
Speciális szabályok

- A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital, étel és eszköz bevitele szigorúan tilos.
- A sportszolgáltatások, wellness egység igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.
- A Fitness Aréna teljes területén zárt sportcipő használata kötelező!
Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, a legközelebbi látogatáskor – legfeljebb 30 napon belül – jóváírásra kerül. A sportterek területére (kézitáska kivételével) minden egyéb táska bevitele tilos.

Recepció

A Fitness Aréna sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített FÉNYKÉPES REGISZTRÁCIÓS ADATLAPOT, melyben elfogadja a Fitness Aréna Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. A jegy vagy bérlet megváltásához 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges!

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít.
 
A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul a recepciós kezébe leadni, aki ellenőrzi a vendég épületen belüli fogyasztását, annak kifizetését. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

A sport-, és wellness szolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni!

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

Öltöző, szauna, szauna előtér és szolárium

- Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.
- A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.
- Az infrakabint csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
- A szoláriumgépeket csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
- A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő ill. kötelező érvényű törölközőhasználattal) lehet igénybe venni.
- A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.
- A szauna padokra papucsban fellépni tilos.
- Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni, az öltözőszekrény ajtaját távozáskor nyitva hagyni szíveskedjenek.
- A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt kérjük jelezzék a recepción. (dugulás, nagy szennyeződés)

Fitness terem

- 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a sportterekben. 14-16 év közötti gyermek a sportterekben szülői vagy edzői felügyelet mellett tartózkodhat.
- A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
    
A Fitness Aréna területén dolgozó alkalmazottaknak, teremedzőknek, személyi  edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözetre és a sporteszközök helyes használatára!

- Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
- A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
- Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.
- EDZÉS KÖZBEN A TÖRÖLKÖZŐ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben le kívánják mondani a személyi edzésüket, azt tegyék meg az időpont előtt legkésőbb 24 órával. Ellenkező esetben az edzés díja felszámolásra kerül.

- Maximális létszám: 70 fő.

Aerobik, SPINNING, FUNKCIONÁLIS terem

- A csoportos órákra az érvényes bérlettel rendelkező ill. az előre megváltott napijeggyel rendelkező vendégeinknek tudunk helyet foglalni. Eszközhasználatos órákra ajánlott bejelentkezni. A foglalás történhet személyesen a recepción, telefonon, illetve a weboldalon.

 - Új vendégek első foglalásukat kollegánk segítségével tudják megtenni, a 06-30/2670-333-as telefonszámon.

 - Lehetőség van a foglalások lemondására, a  délelőtti foglalásokat előző nap 17 óráig, a délutáni és esti órákat aznap 13 óráig lehet lemondani.

-Ha a foglalás nem kerül lemondásra a megadott időig, és a vendég nem érkezik meg az órára, az alkalom levonásra kerül.

- Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében - az órára nem beengedni.
- Az aerobik, spinning és funkcionális terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!

- Maximális létszámok: AEROBIK: 15 fő, SPINNING: 17 fő, FUNKCIONÁLIS: 20 fő.


A Fitness Aréna üzemeltetője a Vörös Sport Egészségcentrum Kft.